Drėgmės žalos padarinių šalinimas

Apžiūrėkite vandens padarytą žalą ir stebėkite džiovinimo procesą


Pagrindinis drėgmės aptikimo vandens žalos atkūrimo pramonėje tikslas – nustatyti ir įvertinti bet kokių neįprastai drėgnų vietų pastato konstrukcijose mastą ir padarytą žalą, kad būtų galima išmatuoti, stebėti ir dokumentuoti džiovinimo eigą bei atkurti medžiagas.

Atkuriant turto būklę iki būklės, buvusios prieš incidentą, reikia nuodugniai ištirti visas statybines medžiagas prieš džiovinimo procesą, jo metu ir po jo. Taip užtikrinama, kad džiovinimo parametrai būtų išlaikyti visuose džiovinimo etapuose, kol restauravimo procedūros pabaigoje bus pasiektas džiovinimo tikslas.

Kaip įvertinti vandens padarytą žalą


Drėgmės matuokliai, skirti vandens žalai įvertinti, leidžia džiovinimo specialistui nustatyti drėgmės patekimo mastą ir lokalizuoti šaltinį, pavyzdžiui, nuotėkio ar trūkusio vamzdžio atveju.

Geriausios kokybės drėgmės matuokliai akimirksniu ir tiksliai parodo drėgmės kiekį įvairiose medžiagose, pavyzdžiui, betone, medienoje ir kitose statybinėse medžiagose. Drėgmės rodmenys gali padėti nustatyti, kokių veiksmų reikia imtis mažinant padarinius.

Drėgmės rodmenų rezultatus galima įrašyti į spalvotus drėgmės žemėlapius, kurie gali būti naudingi vizualizuojant drėgmės kiekio lygio dėsningumus, problemines sritis ir galimus patekimo šaltinius. Drėgmės žemėlapiai su skirtingais džiūvimo proceso etapais atliktais rodmenimis vaizdžiai parodo džiūvimo eigą. Rodmenis taip pat galima įrašyti į ataskaitas ir jais dalytis su kitais.

„Tramex” vandens žalos atkūrimo drėgmės matuokliai ir drėgmės jutikliai


„Tramex” drėgmės matuoklių ir terminių drėgmės matuoklių duomenų kaupiklių asortimentas yra geriausias savo klasėje, užtikrinantis neprilygstamą pakartojamumą ir tikslumą, kuriuo specialistai gali pasikliauti kiekviename vandens žalos atkūrimo proceso etape.

„Tramex” yra unikali tuo, kad gamina visą kalibravimo patikros prietaisų asortimentą, skirtą kiekvienam mūsų matavimo prietaisui, kad būtų galima būti ramiam ir įsitikinti, jog matuokliai yra nuolat kalibruoti.

Mūsų vandens žalos atkūrimo rinkinių asortimente siūlomi įvairūs apžiūros ir vertinimo sprendimai, pritaikyti reikiamam tiriamosios drėgmės nustatymo lygiui.

Geriausias vandens žalos padarinių šalinimo drėgmės matuoklis


Moisture Encounter 5, ME5, yra itin universalus drėgmės matuoklis be smeigtukų, būtinas visiems, dirbantiems vandens žalos atkūrimo srityje. Šis drėgmės skaitiklis aptinka drėgmę sienose, grindyse, lubose ir stogo dangose bei įvairiose statybinėse medžiagose.

  • Greitas ir tikslus: Nedestruktyvūs drėgmės matavimai atliekami akimirksniu, o didelį paviršių galima aprėpti per trumpą laiką.
  • Nustatykite drėgmės vietą: Dvigubo gylio ME5 funkcija leidžia naudotojui atlikti gilius ir negilius skirtingų statybinių medžiagų rodmenis, taip padedant palyginti šerdies ir paviršiaus drėgmę.
  • Konkrečios medžiagos: Galima reguliuoti rodmenų diapazoną, kad jis atitiktų tiriamos medžiagos tankį. Diapazonai iš anksto sukalibruoti medienai, gipso kartono plokštėms, stogo dangoms, tinkui, plytelėms ir mūrui.
  • Nedestruktyvus medienos drėgmės kiekis %: Nereikia medinių kaiščių, pažeidžiančių paviršių.
  • Išsaugokite ir bendrinkite duomenis: Visus drėgmės rodmenis galima išsaugoti, bendrinti ataskaitose ir sudaryti drėgmės žemėlapius naudojant „Tramex Meters” programėlę. Sudarant drėgmės žemėlapius galima gauti reikšmingų vaizdinių duomenų, rodančių džiovinimo procesą nuo pradžios iki pabaigos.

Kaip naudoti statybinių medžiagų drėgmės matuoklį Tramex ME5


Drėgmės kartografavimas naudojant „Tramex” matuoklių programėlę


Momentiniai drėgmės kiekio rodmenys betoninėse grindyse, plokštėse ir išlyginamuosiuose sluoksniuose

Drėgmės žalos padarinių šalinimas

Greitai ir tiksliai: Betono drėgmės matuokliai „Concrete Moisture Encounter 5” (CME5) ir „Concrete Moisture Encounter X5” (CMEX5) yra tvirti ir patvarūs betono drėgmės matuokliai, kurie nuskaito drėgmę viršutiniame ¾ colio perdangos sluoksnyje ir iš karto pateikia tikslius kiekybinius drėgmės kiekio rezultatus. Dėl paprasto naudojimo per trumpą laiką galima ištirti didelę betono plokštę.

Nustatykite, iš kur drėgmė patenka į plokštę. Papildomas betono drėgmės zondas CMP išplečia betono drėgmės matuoklių asortimento naudojimą ir leidžia nustatyti drėgmės kiekį in situ metodu. Iš apačios į perdangą patenkančią drėgmę zondu galima nustatyti iki 4″ (100 mm) gylio.

Papildomi privalumai: CMEX5 turi papildomų privalumų – tai santykinės drėgmės matuoklis, kuriame įmontuotas higrometras aplinkos santykinei drėgmei ir temperatūrai matuoti. CMEX5 taip pat turi „Hygro-i2” santykinės drėgmės zondų kištukinę jungtį, kad būtų galima atlikti in situ ASTM F2170 bandymą, arba RH zondų, skirtų matuoti aplinkos sąlygas ertmėse. Pasirenkamais medienos kaiščių zondais galima nustatyti medienos kiekį, o elektrodais galima nustatyti izoliacinių medžiagų giluminę drėgmę.

Išsaugokite ir bendrinkite duomenis: CME5 ir CMEX5 veikia su „Tramex Meters” programėle, kurioje galima išsaugoti duomenis, sudaryti drėgmės žemėlapius, kurti ataskaitas ir dalytis rezultatais su klientais. Šie duomenys gali būti labai svarbūs visoms dalyvaujančioms šalims, siekiant įsitikinti, kad džiovinimo proceso metu buvo laikomasi visų reikalavimų.

Kaip naudoti betono drėgmės matuoklį Tramex CMEX5


Kaip patikrinti, ar sienose nėra drėgmės

Drėgmės žalos padarinių šalinimas

Išmatuokite drėgmės kiekį ir aplinkos santykinę drėgmę už sienų, plytelių ir ertmėse, prie kurių galima prieiti per nedideles gręžimo skylutes ir nepašalinant paviršiaus medžiagos.

  • Aplinkos santykinės drėgmės zondai matuoja aplinkos drėgmę, temperatūrą, rasos tašką ir gr/lbs bei g/kg sandariose oro erdvėse ir yra pakankamai siauri, kad tilptų tarp plytelių.
  • Kaištiniai elektrodai leidžia nustatyti gilius medienos drėgmės ekvivalento (WME) rodmenis daugelyje medžiagų, įskaitant minkštas medžiagas, pavyzdžiui, izoliaciją.
  • Medienos kaištiniai zondai rodo medienos ir medienos šalutinių produktų drėgmės kiekį.

Šiuos priedus galima naudoti su betono drėgmės matuokliu „Concrete Moisture Encounter X5”, CMEX5. Aplinkos drėgmės zondus taip pat galima naudoti su grįžtamojo ryšio duomenų kaupikliu DL-RHTX, kad būtų galima registruoti duomenis ilgesnį laiką.

Džiovinimo sąlygų stebėjimas


Drėgmės žalos padarinių šalinimas

Svarbu stebėti džiovinimo sąlygas, kad būtų užtikrinta pažanga ir veiksmingai kontroliuojami bei palaikomi reikiami džiovinimo parametrai. Aplinkos sąlygas: temperatūrą, santykinę drėgmę, gr/lb ir g/kg bei rasos tašką galima stebėti vietoje ir nuotoliniu būdu.

Tramex” grįžtamojo ryšio duomenų kaupikliais DL-RHTA ir DL-RHTX bei „Tramex Meters” programėle galima vietoje registruoti duomenis apie aplinkos ir vietoje esančią temperatūrą, santykinę oro drėgmę, gr/lb ir g/kg bei rasos tašką. Duomenys belaidžiu ryšiu perduodami „Bluetooth BLE” technologija į „Tramex Meters App” programėlę jūsų mobiliajame įrenginyje. Programėlėje galite vizualizuoti tiesioginius rodmenis, šilumines sąlygas ir psichrometrines diagramas, taip pat kurti ir eksportuoti skaičiuokles, diagramas ir ataskaitas.

Nuotolinę stebėseną galima vykdyti naudojant „Tramex” nuotolinės aplinkos stebėsenos sistemą (TREMS) ir jos saugią internetinę „Tramex Cloud” sistemą.

Drėgmės žalos padarinių šalinimas

Viename TREMS projekte galima naudoti kelis debesies jutiklius, atsižvelgiant į tai, kiek matavimo sričių reikia stebėti. Vietoje esantys debesų jutikliai belaidžiu ryšiu perduoda santykinės drėgmės, temperatūros, rasos taško ir drėgmės santykio g/lb ir g/kg rodmenis per „Tramex” debesų stotį. Savo „Tramex Cloud” paskyroje visus surinktus duomenis galima peržiūrėti nuotoliniu būdu kaip failus ir vaizdines diagramas ar grafikus bei sudaryti ataskaitas. Naudojant TREMS, jei rodmenys neatitinka nustatytų parametrų, galima nustatyti įspėjamuosius pranešimus, kad prireikus būtų galima nedelsiant imtis veiksmų.

Turėdami TREMS savo projekte, technikai ir sprendimų priėmėjai gali nuspręsti, ar reikia apsilankyti, kad būtų atlikti standartiniai rodmenys, siekiant patvirtinti užbaigimą, ar reikia toliau džiovinti.

Drėgmės testų rinkiniai, pritaikyti drėgmės žalos padarinių šalinimo profesionalams


Atliekant išsamų drėgmės tyrimą labai svarbu turėti visus reikiamus įrankius ir matavimo prietaisus. „Tramex”, pirmaujanti drėgmės matuoklių bendrovė, turinti didelę patirtį vandens žalos atkūrimo pramonėje, sukūrė rinkinius, kuriuose yra būtiniausi drėgmės matavimo įrankiai, skirti konkretiems bandymo metodams džiovinimo proceso metu.

Su šiais rinkiniais galima atlikti momentinius, neardomuosius grindų, sienų ir lubų bandymus kartu su prietaisais, kuriais galima išmatuoti drėgmę ir santykinę drėgmę pastato konstrukcijose per nedideles paviršiaus medžiagos skylutes. Rodmenys leidžia susidaryti aiškų vaizdą apie drėgmės ir santykinės drėgmės sąlygas už pastato konstrukcijų ir grindų bei jų viduje, be didelių trukdžių išoriniam sluoksniui.

Iš rodmenų galima sudaryti drėgmės žemėlapius ir išsaugoti ataskaitas, kuriomis galima dalytis. Rinkinį rinkitės priklausomai nuo to, kokius bandymų metodus reikia atlikti.

Grindų, sienų ir lubų neardomasis bandymas

Drėgmės žalos padarinių šalinimas

Vandens žalos atkūrimo technikos rinkinys Tramex WDTK – tai kompaktiškas rinkinys, skirtas greitai ir lengvai neardomai drėgmei grindyse, sienose ir lubose nustatyti.

Drėgmės aptikimas ir tikrinimas gilesnėje pastato konstrukcijos dalyse

Vandens žalos atkūrimo inspekcinis rinkinys Tramex WDIK

Vandens žalos atkūrimo inspekcinis rinkinys Tramex WDIK – tai drėgmės aptikimo rinkinys, skirtas tolesniam drėgmės ir santykinės drėgmės sąlygų už sienų ir lubų konstrukcijų bei jų viduje ištyrimui.

Drėgmės aptikimas ir tikrinimas gilesnėje pastato konstrukcijoje bei testavimas pagal ASTM F2170 standartą

Drėgmės žalos padarinių šalinimas

Vandens žalos atkūrimo pagrindinis rinkinys Tramex WDMK – tai platus drėgmės aptikimo rinkinys, skirtas giluminiam drėgmės ir santykinės drėgmės tikrinimui grindyse (ASTM F2170), sienose ir lubose.

Aplinkos sąlygų stebėjimas nuotoliniu būdu

Nuotolinė aplinkos stebėjimo sistema Tramex TREMS-5

„Tramex” nuotolinės aplinkos stebėjimo sistemos TREMS-5 rinkinys užtikrina tiksliausius, patikimiausius realaus laiko pastato aplinkos temperatūros ir santykinės drėgmės rodmenis, kuriuos galima saugiai stebėti iš nutolusios vietos. Šį rinkinį sudaro 5 „Cloud” jutikliai ir viena „Cloud” stotis. Daugiau jutiklių galima pridėti su priedų paketu.

Nuotolinė aplinkos stebėsena dideliems projektams

Nuotolinė aplinkos stebėjimo sistema Tramex TREMS-10

„Tramex” nuotolinio aplinkos stebėjimo sistemos TREMS-10 rinkinys idealiai tinka didelės apimties nuotoliniams projektams ir (arba) objektams; jį sudaro 10 „Cloud” jutiklių ir viena „Cloud” stotelė. Jei reikia, galima pridėti daugiau jutiklių, naudojant priedų rinkinius.

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top